top of page
..jpg

BYGG & ENTREPRENAD

CM Gruppen är verksamma inom Stor Stockholm och våra kunder finns främst inom byggsektorn, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltning.

 

Vårt koncept och affärsidé bygger på kundvärdena i "One Stop Shopping" genom att tillgodose en helhetslösning med projektledning, kompetenta egna anställda hantverkare och kostnadseffektiva tjänster. Vi arbetar både ut & invändigt med fastigheten inom fastighetsunderhåll, renoveringar, rot. Vi ser till att våra kunder har en kontaktyta för sina entreprenader eftersom en effektiv och fungerande kommunikation är av högsta prioritet hos oss. Vi är medlemmar i Byggföretagen, medlemmar i Fora, innehar Bas P/U samt skotta säkert utbildning och arbetar aktivt med att säkerställa att arbetsmiljölagarna följs genom arbetsmiljöplaner, riskanalyser och egenkontroller. 

Se tjänster nedan.

TJÄNSTER

 • Bygg & Snickeriarbeten (invändigt & utvändigt)

 • Felsökning & Åtgärder vid vattenskador

 • Montage & Provdragning av vajerspännen

 • Taksäkerhet

 • Byggnadsplåtslageri

 • Tegelomläggning

 • Takmålning

 • Takavvattning

 • Tätskikt tak & terasser

 • Ställningar & Väderskydd

 • Takskottning

 • Fönsterbyten

VI ANLITAR INARBETADE UNDERENTREPRENÖRER VID ARBETEN MED EL, MÅLNING, GLAS, PUTS & VVS.

CM Gruppen Sverige tillhandahåller hantverkare & projektleder med Bas P/U

Ner1
IMG_1815_edited_edited.jpg

BYGGSTENARNA I VÅRA ENTREPRENADER BESTÅR AV

Planering

Efter en detaljerad analys av behovet tillsammans med er, gör vi en noggrann planering för att ta fram den bästa entreprenaden.

Utförande

Genomförande av uppdraget sker alltid med erfaren och kom-petent personal/hant-verkare med goda referenser. Vi förstår betydelsen av service ända ut i hela orga-nisationen.

Återkoppling

Inget uppdrag fungerar utan en effektiv och fungerande kommunikation, återkoppling på vad vi har utfört och vad som kvarstår att göra i entreprenaden. Vi ser till att våra kunder känner sig uppdaterade och eventuella avvikelser aviseras utan dröjsmål.

Utvärdering

Efter utfört uppdrag gör vi en utvärdering för att säkerställa att kundens behov är uppfyllt. Utvärderingen ger oss förutsättningen att bli bättre och inför nästa uppdrag kunna överträffa våra kunders förväntningar. Nöjda kunder kommer tillbaka!

NER2
IMG_7030.jpg
Anchor 1

I samarbete med

P&B Plåtslageri AB är vårt systerbolag och verkar inom plåtentreprenader och taksäkerhet. Tillsammans är vi starka och erbjuder ett helhetskoncept.

CM Gruppen Sverige har både egen personal och samarbetar även med noga utvalda underleverantörer, vilka alla innehar utbildade och erfarna hantverkare. De är specialister inom sitt område och uppfyller samtliga branch och myndighetskrav som ställs för att utföra arbetet korrekt.

 

CM Gruppen Sverige är er helhetspartner som ombesörjer att projektet utförs enligt våra kunders förväntningar och vi kommunicerar alltid till våra uppdragsgivare som deras huvudansvariga leverantör. Vi sammanställer och förmedlar information mellan projektet och utförandet, det är vår styrka !

df6ac8_122baccbd0384271ba7e32fd99ad0d56~mv2.webp
bottom of page